Lekcja 5.  Zdjęcia, dodawanie własnych zdjęć i ich edycja.