Dostarczamy oczekiwane rezultaty, bo wiemy,
jak łączyć teorię z praktyką w skuteczne narzędzia rozwoju.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

bla

Aleksandra Suchowiejko

Psycholog, trener, coach, konsultant rozwoju organizacji

Zajmuje się systemowymi działaniami rozwojowym, w tym diagnozą organizacji i ustalaniem planu działań rozwojowych oraz realizacją – wdraża skuteczne nawyki w organizacji wspomagając jej rozwój i osiąganie celów. Specjalizuje się w działaniach dla branży medycznej i farmaceutycznej, współtworzyła, rozwijała i wdrażała standardy obsługi oraz standardy pracy i szkoliła menedżerów oraz osoby zarządzające siecią aptek, usprawniała procesy organizacyjne, pomagała w rozwoju placówek medycznych, szkoliła z profesjonalnej obsługi pacjenta, zarządzania personelem, trudnych sytuacji zawodowych. Prowadzi warsztaty psychologiczne oraz szkolenia menedżerskie, doradztwo biznesowe oraz coaching menedżerski.

Dariusz Sidor

Trener biznesu, konsultant, autor programów rozwojowych, coach

Opracował i realizował projekty doradcze z zakresu tworzenia i wdrażania strategii rozwojowych dla ponad 100 firm. Cechuje się dużą kreatywnością i umiejętnością tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Kierował międzynarodowymi projektami w kraju i za granicą. Specjalizuje się w diagnozie organizacji, optymalizacji procesów biznesowych i wdrażaniu procesów rozwojowych. Przeprowadził ponad 1000 godz. coachingu indywidualnego z menadżerami oraz właścicielami firm. Specjalizuje w pracy dla branży farmaceutycznej. Podnosi efektywność finansową aptek. Dokonuje tego poprzez diagnozę organizacji, bada procesy oraz strukturę firmy, wdraża standardy pracy, zasady polityki cenowej, systemy motywacyjne. Ustala zasady ekspozycji produktu, projektuje ścieżki zakupowe. Doświadczenie trenera biznesu i coach’a umożliwia mu podnoszenie kompetencji menadżerskich.

Więcej

Zaufali nam